Persbericht

Dit levert een elektrisch bestelwagenpark op voor jouw organisatie

Van een investering wil je vroeg of laat de vruchten kunnen plukken. Dat begrijpen we. Dat het bij de elektrificatie van je bestelwagenpark soms moeilijk in te zien is hoe laag die vruchten hangen, begrijpen we ook. Meestal gaan kosten voor de baten uit in het bedrijfsleven, ook in dit geval. Daarom duiden we het een en ander in deze blog, om te laten zien wat elektrisch rijden jouw organisatie kan opleveren.

Dit levert een elektrisch bestelwagenpark op voor jouw organisatie

Van een investering wil je vroeg of laat de vruchten kunnen plukken. Dat begrijpen we. Dat het bij de elektrificatie van je bestelwagenpark soms moeilijk in te zien is hoe laag die vruchten hangen, begrijpen we ook. Meestal gaan kosten voor de baten uit in het bedrijfsleven, ook in dit geval. Daarom duiden we het een en ander in deze blog, om te laten zien wat elektrisch rijden jouw organisatie kan opleveren.

Of je nu de wagenparkbeheerder bent van een groot distributiecentrum of ZZP-eigenaar van een bloemenzaak: de huidige tijd – en de naderende deadlines uit het Klimaatakkoord – dwingen ondernemend Nederland na te denken over het wagenpark van de toekomst. Maar hoe weet je of je er nu al goed aan doet (een) elektrische bestelwagen(s) aan te schaffen? Hoe bepaal je of het switchen van diesel of benzine naar elektrisch zich aan de eindstreep zal uitbetalen?

Een beter milieu

Vooropgesteld: een investering in een elektrisch bestelwagenpark is een investering in een duurzamere wereld. De milieuvoordelen door het bijdragen aan een lagere (CO² en NOx/stikstof-) uitstoot zijn evident. Om een voorbeeld te noemen, bestelwagens zorgen voor 12% van de gereden kilometers in de stad, maar veroorzaken wel bijna een kwart (24%) aan stikstofuitstoot. Des te mooier is het dat een duurzaam elektrisch bestelwagenpark ook op organisatieniveau een reeks voordelen met zich meebrengt, op zowel het gebied van efficiency en werknemerstevredenheid als reputatiemanagement.

Zero emissie

Ten eerste garandeer je de continuïteit van je bedrijfsvoering wanneer je overgaat op elektrisch – in het bijzonder wanneer je in meer of mindere mate afhankelijk bent van binnenstedelijke distributie. Besef dat een stad als Amsterdam dagelijks meer dan 30.000 bedrijfswagens ontvangt die de stad in- en uitrijden. Dit verkeer zorgt voor een groot deel van de CO²- en stikstofuitstoot. Hierdoor nemen veel steden maatregelen. (VB: Den Haag voert als tweede stad in Nederland een milieuzone in voor diesels met euroklasse 4 (bouwjaar vanaf 2006) en wil vanaf 2022 doorpakken met een milieuzone voor voertuigen tot emissieklasse 6 (bouwjaar vanaf 2014). Vanaf 2025 worden de teugels nog verder aangetrokken en zullen veel steden in Nederland volledig zero-emissie-zones invoeren.

Efficiencyslag

Ten tweede is het van groot belang de Total Cost of Ownership (TCO) van een elektrische bestelwagen te benoemen. Een investering in elektrificatie van het wagenpark betekent, dat ongeacht de grootte en aard van je onderneming, de TCO aantrekkelijk moet zijn. EV’s (Elektrische Voertuigen) bevinden zich op een vrijwel gelijk niveau als Diesel- en Benzinevoertuigen. Indien lokale EV-subsidies worden meegenomen in een aantal gevallen zelfs op een lager niveau. Ook dat is een flinke efficiencyslag. Want hoewel je initieel weliswaar een flinke investering moet doen, hoger dan bij fossiele brandstoffen-bedrijfswagens, zal deze investering zich onderaan de streep uitbetalen. Een elektrische bestelwagen vergt namelijk veel minder frequent onderhoud en daarmee veel minder onderhoudskosten. Daarnaast bespaar je – uiteraard – enorm op brandstofkosten, waardoor die lasten sowieso veel lager uitkomen. Belangrijk om nogmaals te benadrukken, dat ongeacht de kosten voor het inzetten van elektrische bestelwagens, dit de enige manier zal zijn om de continuïteit van de bedrijfsprocessen zoals ‘last mile delivery’-activiteiten, ook op termijn te garanderen.

Werknemerstevredenheid

Ten slotte durven wij te stellen dat elektrisch rijden comfortverhogend werkt en daarom de werknemerstevredenheid zal verhogen. De elektrische aandrijflijn van onze Maxus-bestelwagens is zo stil, dat je tijdens het rijden hoofdzakelijk wat bandengeruis hoort. Rijden wordt daarmee voor jou, of voor alle chauffeurs, nóg aangenamer. Helemaal in combinatie met standaard airconditioning en parkeersensoren in alle Maxus-bestelwagens. Ervaring leert daarom, dat de meeste chauffeurs die eenmaal elektrisch gereden hebben, snel niets anders meer willen. En dat levert je, tot slot, óók nog eens veel blije gezichten op.

Steeds meer bedrijven komen door alle genoemde aspecten tot inzicht dat het elektrificeren van het wagenpark ook voor hen de juiste oplossing is. Zo is het aantal elektrische bedrijfswagens in de afgelopen 1,5 jaar met 57% gestegen.

Wacht daarom niet totdat de toekomst je inhaalt en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en proefrit met een van onze Maxuspartners in Nederland, te vinden op www.MaxusMotors.nl